Home
Fysiotherapie    

Manueeltherapie
Oedeemtherapie
Dry needling
Medische Fitness
Verzekering
Tarievenlijst
Fysiotherapeuten
Interessante linken
Vacatures
Contact
      Oedeemtherapie

 

Sinds 10 jaar is Hanny de Vries – Koning in haar praktijk voor Fysio- en Manueel therapie aan de Violierstraat 146 ook werkzaam als oedeemtherapeut. Hanny is oedeemtherapeut volgens de methode Casley-Smith (Australische methode) en methode Vodder. Vooraanstaande methodes die zich uitstekend complementeren. 
 
Wat is oedeemtherapie en lymfdrainage?

Hanny: “De definitie van oedeem is: toename van vocht in de weefsels. Dit kan komen door te veel vocht aanbod of door stagnatie van de afvoer van lichaamsvocht. Het vocht hoopt zich op doordat er een storing zit in het lymfsysteem. Dit systeem is te vergelijken met de bloedsomloop, maar dan alleen afvoerend. Weefselvocht wordt dus niet alleen door de afvoerende bloedvaten, maar ook door dit lymfsysteem weggesluisd. 
Soms ontstaat oedeem doordat het lymfevatenstelsel niet in zijn geheel is aangelegd. Wanneer dit niet ernstig afwijkend is zullen er pas problemen ontstaan wanneer er sprake is van vocht toename door een blessure of operatie waarbij de toename van vocht niet voldoende kan worden afgevoerd. Bij ernstige afwijkingen of afwezigheid van een deel of geheel van het lymfe vatenstelsel komen er vaak al problemen op jonge leeftijd, zonder aanleiding, na een kwetsuur of tijdens de pubertijd.

Er bevinden zich lymfknopen ondermeer in de oksel en lies. Wanneer deze knopen geblokkeerd of verwijderd zijn, is de doorgang om vocht daar langs af te voeren gestremd. Ze zijn te vergelijken met een groot kruispunt. Wanneer het kruispunt opgebroken is of afgesloten kan het verkeer niet door en ontstaan er files op de wegen er naar toe. Het stagneert voor die knopen en hoopt zich op tot een zichtbare zwelling van het lichaam. Daardoor kunnen de kleinere, maar niet minder belangrijke lymfvaten ook niet goed functioneren. En zo wordt de zwelling steeds groter.

Wilt u meer weten: telefoonnummer Hanny is: 0648058332 en e-mail adres: hannykoning5@hotmail.com

 

 
 
 

 

    

  De therapie.

Nadat we samen met u hebben bekeken wat de oorzaak van het oedeem is, zal ik  u inlichten over hoe met oedeem om te gaan en wat u er zelf aan kunt doen. Vooral bij oedeem aan de voeten/enkels en/of benen kunt u zelf veel doen. 
Maar ook het oedeem van de handen en armen en borstkas is goed te behandelen. 

De therapie bestaat uit manuele lymfdrainage, een speciale, opvallend zachte massage,die het vocht afvoerende systeem bevordert. Zo wordt het lymfesysteem gestimuleerd. Dit kan wanneer er oedeem is, maar de lymfeknopen intact zijn. 

Wanneer er door een operatie lymfknopen weggenomen zijn (b.v.okseltoilet) of -vaten beschadigen, kan het vocht niet meer via de ‘normale weg’ afgevoerd worden. Dan wordt er door middel van deze massage een omleiding gebaand, om het lichaam te leren het vocht via een andere weg af te laten vloeien. 
Voor beide behandelingswijzen geldt, geduld is een schone zaak. Het duurt vaak even eer er resultaat is. 
In een aantal gevallen is het nodig de behandeling te ondersteunen met het aanleggen van een compressie zwachtel. 
Daarna is het vaak nodig om een therapeutisch elastische kous te laten aanmeten om te voorkomen dat het oedeem snel weer terugkomt. 

De nazorg.
Hierna volgen onderhouds- en/of controlesessies en worden oefeningen en leefregels meegegeven.
Ook deze leefregels zijn belangrijk voor het verdere verloop van de klachten. Zoals ook bij andere klachten geldt: hoe beter je op jezelf let, hoe beter het zal gaan. 

Het oefenen in een groep zowel in de vorm van stoelgymnastiek als in een trainingszaal behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?
Hanny de Vries          telefoon: 06-48058332
E-mail:  hannydevries5@hotmail.com 

BIG-geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister voor  Oedeemtherapeuten.